Antall besøkende:123352

Glassfoajeèn 2010

Nok en utstilling i Teaterets Glassfoajeè, som uten tvil er den viktigste i året for alle medlemmene.
I år ble det 48 bilder, veldig bra, når en vet at vi kun kan ha et bilde hver.

Mandag 25. oktober, var det innlevering og registrering av bildene. Utstillingskommiteen
hadde denne gangen ikke slik stress på seg som tidligere, i og med at en har snudd på
hendelsene i år. Tidligere hadde en åpning samme kveld og malertreffet på en kveld
eller to senere, dette medførte - for det første - stress med oppheng, egne medlemmer
kom samme kveld på åpningen, mens det naturlig nok ble færre medlemmer på ”treffen” senere.

En kan si at det har blitt lagt ned mye omtanke i et nytt opphengssystem som viste
seg å fungere veldig bra, ingen bilder som henger i feil vinkel og på skakke, godt jobba.

Tirsdag 26. oktober var det åpning av Utstillingen. Som tidligere hadde vi også
invitert vennskapsklubber til åpningen, pluss malertreffet etterpå.
Det kom ca 50 fra 9 andre
klubber. Denne gangen var det langt flere fra egne rekker også,
litt over åtti til bords!
Hans Normann Dahl var med i teateret for å se bildene våre og holdt siden et innlegg
på sin enkle, ubesværede måte, kanskje ikke det mest belærende, men underholdene.
Det var bespisning og praten gikk livelig rundt alle bord.

Drammen maleklubb ble overrakt mange vakre blomsterhilsner, hvilket jo er hyggelig.
Vi fikk både på møtet og ved senere annledninger (bla.vakter på kvelden) masse skryt
for bildene, og det skal vi alle ta til oss!
Utloddning med bla. annet kunstbøker som premier, faller i god jord, det ble nesten
kamp om loddene etter hvert.

Hilsen
Elisabeth

Fotografering i Glassfoajeèn er fremdeles vrient, så jeg beklager kvaliteten på en del,
men for å få et lite inntrykk av helheten kommer alle med.