Antall besøkende:122564

Elvefestivalen 2012

Festivalhelgen var fra 24. til 26. august.

Den ble til forveksling lik forgående års festival, værmessig. Kamp med skyene på fredag
for å få opp teltene, før regnet kom, det holdt i år også.

Vi hadde ikke samme tilgang til staffelier i år, i og med at Friluftsmuseet hadde maling med barna søndag –
der var både staffelier og mange av våre medlemmer som hjelpere søndag,
(vises i en egen spalte fra Friluftsmuseet). Derfor måtte utstillere ha med en del egne staffelier,
men det fungerte greit.

Det var forholdsvis få som hadde meldt seg på som utstillere fredag, men ca 18 i snitt,
lørdag og søndag. Håper i år at jeg har fått alle avbildet med sine bilder!

 

Lørdag ble en flott dag, med sol og masse besøkende Det er moro når det er så mange interesserte.
Det er også mange som ønsker opplysninger om klubben, fordi de har ønske om å komme i gang for egen del. Det ble også vervet medlemmer der og da.

 

Egil malte også i år, og det skaper nysgjerrighet hos mange, Johan- Anton tegnet

karikaturer av både stor og små – skaper spenning….

Det var også i år færre besøkende søndag, men været var upåklagelig
Det ble solgt 10 bilder i løpet av helga, ingen rekord, men en får være fornøyd,
med alle tilbud som finnes for tiden.

Vi sier også i år takk til alle som sto på med rigging og planlegging, både i Parken og oppe på Friluftsmuseet…

 

sier Elisabeth