Antall besøkende:123411

Malemøte, Stojan Minev, 25. april 2016

Det var 19 personer tilstede i Lassebakken, hvorav de fleste malte flittig, noe som
kommer fram av underliggende foto.
Stojan vandret rundt og kom med gode råd, for forbedringer, pluss andre måter å
få fram det maleren har i tankene, men kanskje har problem med å få ned på
lerretet.
En som malte akvarell ville prøve seg på virkelig «ville veier», og det endte med
en større «slash» en tenkt, som spredde seg vidt omkring. Enden på visa, ble et
super-festlig bilde, så noe som starter som nesten-katastrofe kan snu helt rundt.

Vi sier takk til Stojan for en givende kveld,
ført i ord og foto av
Elisabeth