Antall besøkende:122564

Malemøte med Ragnar Sten 18. November

Dette var årets siste malemøte. Det var 18 personer som hadde funnet veien til Lassebakken denne kvelden.
Som en vil se av fotoene gikk Ragnar rundt og gav råd og hint til de som hadde spørsmål og vanskeligheter.
Bare det å kunne snakke om det en tenker, i forhold til hva en ønsker å få fram ved «verket» en holder på med,
kan gi stor nytte.

Denne dagen ble det jobbet i alt fra akvarellblyanter, som skapte utfordringer, til olje, akryl og akvarell.

Så vi sier takk for en koselig mandag
med god veiledning fra Ragnar Sten

hilser  Elisabeth