Antall besøkende:122564

Malemøte med Ruslan Khaskhanov, 9. september 2008

Vi har malemøter i Lassebakken hver annen mandag, hvis det ikke står andre ting på planen vår. Vi velger å vise noen bilder fra malemøte mand. 9. september, hvor vi hadde Ruslan som rettleder. Det ble et malemøte hvor ca 10 personer malte, mens resten gikk rundt og kikket og lærte, eller 'bare' hadde hyggelige samtaler.

Det ble et høyst levende møte, hvor alle koste seg - ikke alle klarer å være så maleeffektive, undertegnede medregnet, men det er ikke alltid det viktigste. Et levende, muntert miljø er også viktig.

Ruslan satte opp to stilleben, som kunne brukes som modeller, ellers hadde flere påbegynte - eller bilder en ikke kom videre med, som de trengte rettledning til.

Vi har vært heldig å ha Ruslan som medhjelper også forgående år.


med hilsen
Elisabeth
(foto: Heide)