Antall besøkende:123352

Malemøte med Ruslan Khaskhanov, 11. januar 2010

Vi prøver en tilleggs-ordning på mandags-malemøtene våre.
Mange har antydet at de skulle ønske å male flere timer og her kom første prøvedag.
Det ble en suksess, i snitt var det ca 20 personer tilstede, at det var 15 personer som til en hver tid malte er nok ingen overdrivelse.
Vi startet opp kl 14.00. Det som kunne by på et problem – er at vi ikke har anledning til å parkere utenfor i Lassebakken, så lenge barnehagen er åpen, altså til kl 15.00.
Ruslan kom kl 16.00 og bisto oss fram til litt over 19.00. Mange fikk gode råd og rettledning på ting de sto fast i. Det hjelper med nye erfarne øyne, som kan få en til å tenke annerledes.
Det er også godt for mange å ha bildene stående i Lassebakken, særlig hvis en maler med olje. En del kom til ordinær malemøtetid, kl 18.00 – noen tok en kaffekopp og en prat, mens andre hadde med malesaker.

Dette vil være en prøveordning dette halvåret, så får vi gjøre opp status.
Ikke alle mandager er maledager, men dette er justert i aktivitetsplanen, pluss at det er sendt melding om datoene.

 

Med hilsen Elisabeth