Antall besøkende:123411

Malemøte med Morten Halvorsen, 10. oktober 2011

På malemøtet mandag 10. oktober var Morten Halvorsen til stede som veileder.
I snitt var det 15 til stede og ni av disse malte. De resterende hørte på hvilke råd
Morten kom med, og alle tok nok en kaffekopp og noe å bite i.

 

Som en vil se av bildene var Morten en engasjert formidler. Tror nok mange fikk
gode råd med på veien, ting en ikke tenker på når en sitter å pusler for seg selv.
En trenger hjelp for og SE med andre øyne, også konsekvenser hvis en går inn
og gjør endringer.

Takk for en nyttig kveld, Morten
sier Elisabeth