Antall besøkende:123411

Malemøte med Johan Anton Sandnes 20. mars 2017

Det var 22 personer som hadde glede av Johan Antons rettledning. Det var 15 av disse som
hadde med seg malesaker, men en lærer også mye av å se/høre på hvilke råd andre får underveis.

Kan trekke fram et konkret bevis på at rådgivning kan underette «mirakel»
Hvis de som kjenner Jasminka, kan kikke der hun får rettledning, ellers vil en kunne se på
foto som har en trestamme tvert over bildeflaten. Rådet var å fjerne hele stammen, selv om det var med på foto.
Så ble gjort og plutselig åpnet hele bildet seg..!! og fikk et helt annet utrykk og gav et
helt annet inntrykk.
Det ble også behørig sunget bursdags sanger for en ung 80-åring.

Det ble en livlig og lærerik kveld
Så vi sier takk til Johan Anton

ført i penn og foto
av Elisabeth