Antall besøkende:123352

Malemøte med Eva Solheim, oktober 2014

Mandag 27. oktober var det Eva Solheim som skulle veilede oss. Det var 13 personer som møtte opp.

Eva hadde til dette møtet inn-handlet noe bra materiell for oss, farger som lettere gav et godt resultat.
Eva synes det er mange som sliter med mindre godt utstyr og det tar jo ifra en male/tegne-gleden og
muligheten til å komme fram til gode bilder.
Tynne latex-hansker kom også godt med. Det blir jo et farge søl de-lux. Hvis en er redd for støv –
må en velge annerledes. Når en har teknikken inne «søler» og griser en selvfølgelig ikke så masse.

Nesten alle prøvde seg, fascinerende å komme fram til gode fargeforløpninger. Det skal nok
mye trening til for ikke å skitne til fargene. Eva er jo spesialist og hun hadde en ivrig forsamling
rundt seg,

Kun Dagfinn holdt seg unna Pastellen – han hadde storsalen for seg selv, når Arlette også prøvde seg på pastell. Svein overtok foto-apparatet mitt, så alle var i arbeid

Takk til Eva for en hyggelig, lærerik arbeidskveld
sier  Elisabeth