Antall besøkende:121970

Malemøte med Børge Brekke

Mandag 10. februar kom Børge Brekke for å veilede oss. Det var 15 personer med malesaker
som trengte mer eller mindre hjelp.
Han startet med å si noen ord…
Til ettertanke : Malerklubbene – blir UTSATT FOR, alle typer lærere.
Det er jo også en ny måte å se det på..!!! Klart alle lærere har jo sine oppfatninger.

Han hadde mange gode tips å komme med, for eksempel – en skal tenke på »fraværet» av detaljer,
hva det kan gjøre for et bilde. Dessuten hva som kan skape dynamikk…
Det vil føre for langt å komme med alle tips, dessuten kan en heller anbefale medlemmer om
å ta med malesaker og komme, garantert lærerikt.

Børge går rundt til alle og kommer med rettledning, uten å kreve at du følger det han sier slavisk.

Takk for en koselig kveld, Børge
med mye nytenking og annerledes-syn
sier Elisabeth

Garantert skriver resten av gjengen under på det.