Antall besøkende:123352

Malemøte, Johan Anton Sandnes, 24. oktober 2016

Denne gangen skulle Johan Anton sette oss litt inn i fargelære, via Johannes Ittens lære
Hvordan han utforsket fargene og satte de i system, hvordan man blander de og hvordan de
påvirker hverandre. Dette er jo et studie i seg selv, men ved hjelp av fargeplansjer og
eksempler gav Johan Anton oss gode visninger.

Han snakket også om Fargens Kontrast …
egenkontrast – valørkontrast – varm/kald kontrast – simultan og ennå fler eksempler.

Her var det mange ting å forundre seg over, som en burde ta inn over seg,
og trekke inn mer kunnskap om, for å unngå kjente farge-fallgruver.   

Så vi sier takk til Johan Anton for berikende fargekunnskap
hilsener, via Elisabeth i ord og bilder