Antall besøkende:123352

Malemøte, Johan Anton Sandnes, 14. mars 2016

Undertegnede måtte låne litt tid til å begynne med, for å orientere om ting som ligger foran oss.
Først var det orientering om foranliggende deltagelse med Vinetikett for Art Vitis.
Aud Eli har sagt seg villig til å ta den praktiske gjennomføringen.

En meget givende dag for alle de 16 tilstedeværende. Johan Anton gir hver enkelt
en meget stor hjelp og rettledning. Ved å se på fotoene under, vil en se at alle sammen
har forskjellige malemåter og teknikker. En står jo også fritt til å fortsette på et bilde en står litt fast i,
eller om en vill starte helt på nytt bilde.
En utfordring Johan Anton tar på strak arm. En utmerket pedagog, som spesielt gir alle en
oppmuntring som gir tro på at en er ganske så dyktig..!!

Til slutt gav han oss en utfordring:

Tegnet kjapt opp et bilde, hvor vi skulle merke oss hva vi så av feil – et veldig artig eksperiment.
Noen feil var jo totalt synlige, mens andre var mer vriene. God øvelse på  - - å se .!

Vi sier takk til Johan Anton for en morsom og lærerik kveld

Ført i penn og foto av Elisabeth