Antall besøkende:122564

Malemøte med Ingvar Gundersen, 18 august 2014

Første møtet etter sommerferien, var mandag 18. august.
Alltid spennende å se hvor mange som følger med, eller er ferdige med ferie og lignende.
Det ble et godt frammøte, ca 18 personer, som fikk glede av Ingvar Gundersens
lune humor og gode rettledning.
Av disse 18 var 11 malende, og opptatt av å motta råd og veiledning.
Ingvar er dyktig og det er enkelt å forstå hvor han vil vi skal gå – hvis vi ønsker.
Han presser ingen til å gjøre forandringer de ikke forstår, eller er enige i.

 Moro å se hvordan bilder får et løft – etter han har kommet med forslag til forbedring.

 Vi sier takk til Ingvar, både - fra de aktivt malende
og de andre, som kanskje har problemer med å male i «samla flokk»
hvis en følger med, kan en dra med seg mange gode tips
ført i penn av Elisabeth