Antall besøkende:122564

Malemøte, fotografering til Galleriet, demo i Akvarell 3. mai 2017

Møtet denne gangen, skulle i hovedsak dreie seg om at de som ønsket å få sine
bilder fotografert til Galleriet skulle få hjelp. Det var 11 personer som benyttet seg
av tilbudet, og som vil få se bildene sine inne etter hvert, de resterende fulgte demoen.

Hvis en tenker tilbake til vinter og snø – det var en mandag, hvor Heide skulle
demonstrere forskjellige metoder og trix i akvarell og undertegnede skulle vise
øyne-teknikk. Da hadde det lavet ned med snø, slik at mange ikke fikk mulighet
til å parkere. Derfor hadde mange ønsker om at dette kunne gjentas, så Heide viste
derfor en reprise på dette med mange spennende muligheter.

Dagfinn tok foto av bildene, undertegnede var notatfører og vil i etterhånd bearbeide og
legge inn bildene på Galleriet. Det vil kunne ta litt tid pga noe stri med helse
for tiden, men med litt tålmodighet vil det falle på plass

Ord og foto ved
Elisabeth

Her vises først - Astrids festlige applikerte kunstverk….