Antall besøkende:122564

Malemøte med Børge Brekke, januar 2015

 

Mandag 26. januar var det Børge Brekke som skulle veilede oss. Det var 19 personer
som hadde funnet veien til Lassebakken, av disse var det kun en som ikke hadde med seg malesaker.

Børge valgte å vri litt på framgangsmåten denne gangen. For at det skulle bli mer læring for alle –
ble hver enkelt`s bilde satt opp og råd-gitt -
(hvis en ikke hadde noe mot det, selvfølgelig)
Dette ble jo mye bredere arbeidsfelt, for det er jo umulig å høre alle råd til andre, hvis en konsentrerer seg om å få til eget bilde.

Børge har alltid mange spennende råd og tankeganger en kan følge. Vil være umulig å gjengi alle disse, men rådet er å komme og høre..!!
Hvis jeg nå sier at han SA ..at et punkt i bakgrunnen kan virke som en tennsats i bilde – ingen vil forstå det, hvis en ikke ser/hører det?

 

Flere slet med å få til vann / glass, og der er jo trøsten at det er jo utrolig vanskelig, men der var det jo også noen tips å få..

Nok en kveld med

inspirerende veiledning

sier Elisabeth