Antall besøkende:122564

Malemøte med Ingvar Gundersen August

Maleklubbens oppstart etter sommeren ble med Ingvar Gundersen den 19. august.
Det ble et godt oppmøte, ca 18 personer til stede, hvorav 16 malte.
Det ble et trivelig møte, Ingvar gikk rundt til alle og kom med råd og tips for hva en
kunne gjøre for å få bukt med problembilder, eller hva – hvordan en må starte for å
få et godt utgangspunkt for et nytt bilde.

Som en kan se av fotoene var stemningen go`
Ingvar har en fin måte å rettlede på, går på råd, ikke bastante meninger,
kommer med muligheter og samråd om hva en vil fram til.

Vi sier takk til Ingvar og
mener at alle hadde et godt utbytte av kvelden
sier Elisabeth