Antall besøkende:123352

Malemøte med Eva Solheim, 2015

Mandag 9. mars var det mange som møtte opp i Lassebakken, hele 23 personer,
det går vel mot rekord på en malekveld. Denne gangen hadde vi gitt beskjed om at
det ikke gikk desidert på Pastell som jo Eva er en mester i. Det var ca 8 samlet ved
langbordet som jobbet  med pastell.
Ellers ble det brukt alle malemiddel, som en vil se av fotoene. De fleste fotoene er
denne gangen knipset av Svein.

Eva hadde full jobb med å rettlede hele flokken, men alle fikk svar på spørsmål 
de satt inne med, eller hjelp til å få gjenstridige områder i bildene til å fungere.
Hvis en ikke er enig – står en jo fritt i å følge rådet eller ei….

Så sier vi igjen takk til Eva
for en lærerik og koselig veilednings-kveld
sier Elisabeth