Antall besøkende:123352

Malemøte med Johan Anton

På malemøtet mandag 27. januar skulle vi prøve å se verden i en «annen vinkel».
Vi skrev i avisen at vi ikke skulle ha prestasjonsangst.
At det kom så mange som 15 personer er bra, i det ufyselige snøværet.

Johan Anton Sandnes skulle rettlede oss, ved å vise noe av det grunnleggende ved perspektiv – hvilket hjelpemiddel forsvinningspunktene er.
Han viste tydelig at kan sine ting – ikke bare rent praktisk, men også pedagogisk.
Vi ble satt på små prøver, rent syns-messig, for å se hvor fort vi kunne finne ut hvilket bilde han var i ferd med å framføre bla., skøy.

Ellers er jo forsvinningspunkter nesten en vitenskap, men han geleidet oss gjennom
mange faser, fra den enkleste boks, til noe mer innviklet, for til slutt å ende opp med hjulet. Tror de fleste hadde godt utbytte av dette.

Det var i hvert fall stor enighet om at vi måtte ha mer, også overført til bruk i natur.
Så vi sier takk til Johan Anton for en både informativ
og hyggelig kveldslæring
sier Elisabeth på vegne av alle