Antall besøkende:122564

Malekurs Morten W. Reigstad, 2016

Spente kursdeltagere møtte i Lassebakken fredag 15. april, - vi var 15 i tallet.
Første gang vi har hatt Morten som læremester. 

Viste seg fort at han var god til å «lære bort». Den gamle «løa» ble vist trinnvis og angrepet,
på samme vis, vi skulle gjøre.

Det viser seg at det dukket fram mange spennende «løer» rundtomkring. Ved første inntrykk
kunne en tro at den skulle være raskt ferdig, men med Mortens sans for å få fram detaljer
som er viktig for helheten, tok den lang tid.
Som vi jo ble enige om, viktigere å komme hjem med ett bilde som er gjennomarbeidet, uten
å være overarbeidet, enn å komme med fler gjennomførte.

Så sier vi takk til Morten, for mye god lærdom,
Både med fargelære, komposisjon og tålmodighet

hilsener via Elisabeth i ord og bilder