Antall besøkende:123352

Kurs Aud Rye, februar, 2017

Det er en ting som er sikkert – kurs med Aud Rye er populært, også denne gangen
var det fulltegnet og mer enn det - 19 deltagere
Fredagen ble brukt til forberedende arbeid. Maskering av to bilder ble foretatt,
ikke så spennende, men viktig med nøyaktighet, for et godt resultat.

Aud demonstrerer i forkant, slik at en slipper å sitte å «fumle». Hun er raus og
deler på all viten, både om teknikk og nye hjelpemidler. Nå fikk vi kunnskap om
noen tynne spisser som kan gi flotte maskeringer.

Noen klarte tre flott bilder i løpet av helgen, mens andre som bruker litt mer tid, måtte klare seg med færre.
Uansett, var det en fornøyd, sliten gjeng som dro hjem fra kurset på søndag.

Det var et vakkert vintervær ute, noe en kan se av fotoet.
Ellers ble det servert lunch begge dagene som sedvanlig.
Ved å se på bildene under forteller de sin egen historie, en engasjert og ivrig gjeng i arbeid,
som får råd og hjelp av Aud.

Så vil vi si mange slags takk for - som vanlig med Aud,
en lærerik og munter helg

sier Elisabeth