Antall besøkende:123352

Akvarellkurs med Sissel Enger Moe, 5. - 6. november 2011


Det var duket for kurs i moderne akvarellteknikk i Lassebakken lørdag 05. og søndag 06. november
med Sissel Enger Moe.
Det var venteliste på kurset, men 12 spente deltagere møtte lørdag formiddag. Sissel startet opp med noe
teori og hadde laget et enkelt fargekart, som en skulle starte med, for å bli mer kjent med fargene og tankegangen.

Det var jo en blanding av erfarne akvarellmalere og mindre erfarne, for at det skulle bli best for den enkelte,
ble deltagerne delt i to grupper. En gruppe som skulle ta for seg Sissels medbrakte tulipaner -
og en som skulle tenke i retning Portrett.
Når en da sier portrett – det viktige ble å la fargene flyte, mye vann – dess mer egenvandring av farger –
dess morsommere ansikter ville kunne tre fram.
Lørdag ble det etter eget valg, tulipaner på alle, føltes tryggest å starte der.

Søndag ble det portretter i mange varianter, det skulle jo ikke tenkes likhet – kun anspores til å kunne være et
menneske. Det mest morsomme med denne teknikken er at det skal ikke bli «billedskjønt»,
dess mer «uskjønt» det blir, dess mer uttrykk kan det jo få.
Når en ser på Sissels egne bilder, er jo hvert eneste bilde unikt –
ikke mulig å lage to prikk like – fordi de lever mye i sitt eget liv..!!

Det ble to spennende dager, med prøv og feil, og prøv igjen,
tror alle hadde godt utbytte av tiden og hadde lyst
til å prøve meeee…r
takk Sissel,sier Elisabeth