Antall besøkende:121970

Akvarellkurs med Aud Rye 2016

Alltid stor spenning før et kurs med Aud går av stabelen, nå fra 05. til 07.- februar.
Denne gangen var det 15 påmeldte. Aud laget denne gangen en huskeliste / forslagsliste over hva vi ville komme til å trenge. Motivet ble ikke kjent.

Da vi fikk se Væren vi skulle male, ble spenningen enda større. Mange ble litt engstelige
for ikke å lykkes.
Aud demonstrerer jo trinnvis, slik at alle kan henge med, erfarende eller nye.
Når en ser på sluttfotoet vil en kunne se at det var ingen som mislyktes..!
Et utfordrende motiv, som ble forsterket ved at vi skulle fange opp lyset spesielt.

Vi startet med å legge opp grunnlaget for Skogen med lysstråler som skulle spille,
på lørdag. Mest tid gikk til å maske ut. Dette ble jo avsluttet på søndag – ikke alle rakk å bli
helt ferdig, men mange fikk være med på «morroa» ved å fjerne maskingen, først da får en
inntrykk av hva en kan få ut av det.

Vi fikk jo være med på overraskelse for et bursdagsbarn under kurset, Bodil fylte år,
hun ble feiret med «Champis» og gave fra malevenner.

Som en kan se av siste foto vil en fornemme at samtlige går hjem godt fornøyd.
kanskje spesielt med Væren som nok var mest krevende

Vi sier igjen takk til Aud, for å dele visdommen sin og også for alle gode latterkikk
med oss og også gi oss glede av å føle «å få til» det vi maler,
sier Elisabeth