Antall besøkende:122564

Akrylkurs med Morten Halvorsen, 17. - 19. april 2009

Helgekurset 17.- 18. og 19. april med Morten, hadde 14 kursdeltagere. Deriblant kom en langveisfarende dame, - helt fra Kristiansand, for å gå på kurset.
Oppstart fredag med grunning av to bilder - et litt vår/vinter skogsbilde og et fjellbilde.

Grunningen besto av en blanding med sand og en runde med paste. Alle gikk løs med spattelen med dødsforakt. Spennende nytt for mange. Bøygen ble og vente til det hadde tørket, men vi kom i gang med grunnfargene på skogsbildet fredag. Morten viste oss først hvordan vi skulle gripe det ann.

Lørdag ble arbeidssom, for å få trærne til ikke å sprike i alle retninger og for at en skulle føle at det kom inn litt vår. Det eneste en kunne høre til tider, var skraping av spattel mot sand! De aller fleste gikk hjem med følelsen av å ha kommet godt ut av det.

Søndag ble en del nytenking og endring av vaner. Der fikk en bruke både renning, akvarell-lasserings-metoder og litt av hvert i oppstarten på fjellbildet. Det dukket opp mange fine fjellheimer. Noen fortsatte litt på trærne også, for som Morten sa - det er bedre å komme ut av kurset med ett bilde en er fornøyd med, enn to halvdårlige resultat.

Vi hadde også en gjennomgang av alle skogsmotivene søndag, veldig nyttig.

Så sier vi takk for en vellykket malekurshelg.

Elisabeth