Antall besøkende:123352

Korrigering November 2014

Som vanlig var det mange som kom til Lassebakken når Hans Normann Dahl skulle korrigere
bildene våre, denne gangen var det ca 23 som fant veien, 10. november.
Av disse var det 18 som hadde med seg bilde for korrigering.
Han har en viten om kunst og kunstnere som straks slår igjennom, når han åpner med Willys
kubistiske bilde, sier han at Willy har knekt den kubistiske koden, og forteller videre om kunstnere
som mer eller mindre har gjort det samme.
Slik fortsetter han gjennom hele rekken av bilder, med å trekke fram andre kunstnere som
enten har gått samme vei, eller som en kan sjekke ut, for å finne en annen løsning på hva en selv
har kommet ut med som problem, eller har lykkes med.
Samtidig får du råd, for hva du kan fjerne – tilføre - for å få et bedre resultat på ditt bilde.

Noen synes nok det blir litt mye om gamle mestere, men for egen del er det et godt supplement
når det trekkes inn i hva vi ser foran oss.

Så vi sier igjen takk til Hans N. D.
for en underholdende og lærerik korrigering

satt i ord av Elisabeth