Antall besøkende:123352

Korrigering med Morten Halvorsen 21.november, 2016

Det var 24 av medlemmene som hadde funnet veien til Lassebakken,
av disse var det 15 som hadde med bilder for korrigering.

Morten kjenner oss så godt, så det tar ikke lang tid, før han finner
gjernings-mannen/kvinnen for hvert verk. Nå er det jo kommet til flere nye medlemmer
og det gir jo større spenning – ikke bare for Morten, men for oss alle.
Hvilke nyheter blir det for dagen?  Det krever jo litt mot å by på seg selv for nye,
men Morten er en dyktig, saklig «korrigør», som kommer med gode råd og enkle
tips for å kunne «se» bildene på et annet vis.

Det er jo en stående spøk, når det gjelder Mortens kunnskap om botanikk etc,
han/vi kom nok ganske godt ut av det denne gangen, har ham sterkt mistenkt
for større viden en tilkjennegitt..!

Så sier vi igjen takk til Morten for en trivelig, og lærerik kveld,
brakt i ord og foto av Elisabeth