Antall besøkende:123352

Korrigering med Børge Brekke 12.2.18

Det var igjen et voldsomt snøvær over Drammen, men Børge Brekke og 9 tapre medlemmer hadde klart å ta seg frem til korrigeringen. Det var et sterkt ønske om vår som preget bildeutvalget denne kvelden, ikke mindre enn 3 hestehov-bilder ble vist. Historien bak er at Sidsel og Bjørg på forrige malemøte delte motiv, og det var veldig interessant å se de forskjellige variantene av dette samme motivet. Marianne hadde "gått abstrakt" og Børge bidro til verdifulle innspill på dette. Dessuten viste hun en absolutt naturalistisk kalv. Jasminka viste også en ny side av seg selv, og vårt nye medlem Siri brakte et spennende bilde. Og så fikk undertegnedes "bueslag" en liten gjennomgang.

Som vi etterhvert er blitt godt vant til; en verdifull kveld med ærlige og konkrete tilbakemeldinger fra bildegramatikkens far!