Antall besøkende:122564

Korrigering, 18. mai. Morten Halvorsen

Det var 24 personer samlet i Lassebakken denne mandagen. Jeg måtte stjele litt tid fra Morten i starten.
Fler opplysninger til medlemmene, måtte overbringes, det er jo på malemøtene vi har best mulighet.

Av de 24 til stede, var det 17 som hadde bilder de ville ha korrigering på – bra…

Morten hadde jo som vanlig sin «fotografiske» hukommelse, som kan fortelle ham hvem – har malt hva.
Han bruker jo også tanke på hvilke kunstner vedkommende eier av bildet har kunnet ha i minne,
og trekker paralleller.

Når en ser fotoene i underkant kan en trygt si at vi har en godt blandet stil. Både i bruk av media, og
ikke minst framføringen.
At det ikke er lett å korrigere, kan jo enhver forstå – hver enkelt har jo minst to tanker – få skryt for
hva en har fremført…..pluss få mulighet til å høre hva en «kunne» ha gjort for å få det bedre…?

Morten følger en ærlig framstilling, har jo absolutt fått tips og råd, som de fleste andre,
hva kunne du gjort…?
Så er det jo at de fleste vet at Morten er ikke gla`d i turkis – himmel – vann…ok – ta ikke med
det bildet som «lyser» turkis da.. du vet dommen...

Takk Morten for nok en lærerik
og munter korrigering

sier Elisabeth