Antall besøkende:123352

Korrigering Mai 2013

Duket til ny korrigering med Morten Halvorsen 27. mai i Lassebakken.
En vakker vårdag gjorde nok at en del valgte annerledes, for det var ca 24
til stede og ikke fler enn 13 bilder til korrigering. Det kan jo også tyde på at ikke alle har malt noe nytt i det siste.

De som var til stede fikk en god gjennomgang av sine bilder, pluss en lærerik stund for de som ikke hadde med egne bilder.

Denne gangen var det ingen botaniske fallgruver for Morten, derimot fikk havørnen
kallenavn kråke, men det var kun fleip, for ørnen framsto som ekte ørn med fiskefangst.

 Så sier vi igjen takk til Morten
for en givende korrigering med muntre innslag

sier Elisabeth