Antall besøkende:123352

Korrigering, sept 2014

Det skjer mye i Drammen Maleklubbs regi denne mandagen. På formiddagen ble det satt opp utstilling med 32 bilder i 3. etg på Magasinet

 Så var det korrigering på kvelden med Børge Brekke, med ca 15 personer til stede.
Noe i underkant av forventet, men noen syntes kanskje det ble i meste laget på en dag.

 De som kom, fikk i hvert fall en god rettledning og mange gode tips. En kan sammenligne en god korrigering med et «minikurs».
Blant mange råd, var å velge at energien ikke skal sprette rundt i bildet, som da blir urolig, uharmonisk.

 Forsiktig med og «dele» bildet, enten det blir høydeveis, eller sideveis. Blir enten to bildeflater som krangler med hverandre, eller hvis det er sideveis, kan det bli gjenntagelser.
Børge kom med masse tips, men tatt ut av sammenhengen, mister det verdi.

Rådet får være, kom, selv om du ikke har med deg et bilde,
får du utbytte av korrigeringen allikevel

Det ble en koselig og givende kveld
sier Elisabeth