Antall besøkende:122564

Korrigering med Børge Brekke, 6. mars, 2017

Det var kommet  24 personer til Lassebakken denne kvelden.  Av disse var det 18
som hadde med seg bilde for korrigering. Børge startet med en forenklet gjennomgang
av «skal – skal ikke». Ting en jo har lett for å glemme, når en er inne i malemodus.

Børge er en god pedagog som vet å kommentere bildene, slik at ingen får en føling
av at de ikke er flinke nok, tvert i mot. Han fremhever det beste i bildene, for så å komme
med forslag, eller stille spørsmål - om hva som kan forbedres, for å få fram ønsket efekt.

Når en ser på bildene her, vil en se at vi har en virkelig stor bredde, både i stil, malemåte
og teknikk, så alle kan få en liten aha-opplevelse.

Til slutt kom han med en påstand, eller gammel tenkemåte.
Tre-trins–malemåte;
Magefølelse-
Akademisme-
Kunnskap brukt med følelse-

Så sier vi takk til Børge for nok en lærerik,
til tider munter kveld….humor er en viktig bit….

ført i penn og foto av
Elisabeth......
som ber dere unnskylde meg, under visningen har jeg blitt så opptatt av å høre, at jeg ikke har sett at kamera og jeg har misset
på fire bilder. Beklager så mye til  Aud-Eli med istappene, Birgit med portrettet av Hans N. Dahl, Elis Brunsnegle og Marits fine natur