Antall besøkende:122564

Korrigering, 15. februar 2016, Morten Halvorsen

Mandag 15. februar var det 22 personer som hadde funnet veien til Lassebakken.
Av disse var det 16 som hadde tatt med bilde for korrigering. En får jo alltid noen
aha opplevelser, tips som vil føre til bedring, noe en ikke har hatt i tankene tidligere.
Ting en ikke ville ha trodd skulle ha noen betydning, men ved ettertanke kan det
frembringe små «undere».

Morten hadde tatt med et eget bilde han hadde under arbeid. Ved å se nedover bildene
her vil dere finne en herlig Gaupe. Han tok en kjapp gjennomgang etter kaffepausen, for å
forklare litt om gangen i arbeidet.

Ellers hadde vi jo som vanlig skøy med Mortens begrep om Norges fauna, har ham
misstenkt for større kunnskap enn han later som, men latteren sitter løst med
ham ved styringen

Så vi sier nok en gang takk til Morten
for en både morsom og lærerik korrigering…..

ført i penn av Elisabeth