Antall besøkende:123352

Korrigering Hans Normann Dahl 09.januar 2017.

I år startet vi opp vårsesongen med en korrigering av medlemmenes malerier
ved Hans Normann Dahl.  Han har en magnetisk tiltrekningskraft på våre
medlemmer og klarte denne gang å samle så mange som 30 medlemmer
 – 21 hadde med seg et maleri man ønsket noen ord om.

Som alltid var der mange stilarter og utrolig forskjellige motiver:  
Fra portrett og menneskekropper, til stilleben, landskap, seilfly og fugl. 

Alle lyttet oppmerksom til forklaringene om portrettformat, stillebens
 oppbygning, penselstrøk og tverr-over-skyggen som brukes som dybde-skapende  
  helt utrolig mye viten på én gang og nokså fortettet.  Det ventet mange malerier… 
Men, alle medlemmer som hadde med seg et bilde, fikk tips og råd som de hadde håpet på.

Alt i alt, nok en givende korrigering ved Hans Normann Dahl.  Vi takker så mye og gleder oss allerede til hans neste besøk hos oss.   

Ord og foto:
Heide Corneliussen