Antall besøkende:123352

Korrigering med Hans Normann Dahl, 25. januar 2016

Det var 24 personer som spent ventet på kunstnerens gjennomgang av dagens
medlemmers medbrakte kunst.
Han har en spennende måte å trekke sammenligninger med «gamle» kunstnere,
stilarter og gjøre forklaringene på «riktig / galt» levende. At han innimellom havner
ut på åpne vidder, gjør det bare sjarmerende og lærerikt.

Han kommer med så mange små fortellinger om episoder at det kunne skrives
sidevis, men det må oppleves.

Et utsagn .: Imitere – gir trygghet.

Med hilsner og takk
sier Elisabeth

Beklager at vi glemte å ta bort de rosemalte fatene,(fine nok for seg, men forstyrrende for bildene.!)

Ta en god titt på det første fotoet - det er vår eminente tegner - maler Johan-Anton som har fanget
hele kvelden, med velvalgte ord og streker...!!!