Antall besøkende:122564

Korrigering Morten Halvorsen 07.sept., 2015

Det var godt besøk i Lassebakken, med ca 23 medlemmer.
Undertegnede hadde en liten overraskelse for kvelden. Marianne var jo
årets vinner av Vinorellen og fikk som en kan se av foto – en lekker kake
med vinnerbildet «overført» til kaken.  Dessuten kunne jeg fortelle at det ble
en samlet tur på fjord-årets vinner, Sidsel og Marianne til Moselland.

Ellers var det 15 som hadde med bilder til korrigering, som Morten tok fatt på
med vanlig iver og glede. Han gir oss mange råd og tips om hva vi kan gjøre
for å forbedre kvaliteten, eller å få fram inntrykk vi har slitt med å tilkjennegi

 

Så vi sier takk til Morten,
for en trivelig og nyttig kveld
i ord og bilder ved Elisabeth