Antall besøkende:123352

Korrigering, Oktober 2013

Sesongens andre korrigering var i gang, da Morten Halvorsen ankom Lassebakken 7. oktober. 
Også denne gang var det heller tynt i rekkene – 17 personer hadde møtt opp, og kun 11 bilder skulle korrigeres.  Av den grunn ble vi enig om å gjennomgå alle bildene før pausen. –

Det begynte friskt med 3 abstrakte malerier etter hverandre, 2 av dem levert av nykommere.  Her ville Morten først tenke høyt for å sette seg inn i hvert bilde, før han gikk i gang med detaljene i komposisjon og fargefordeling.  En fin måte å få alle med på prosessen!

Et flott katteportrett ledet over til det tradisjonelle billedspråk, som jo heller ikke er lett å få til helt «perfekt».  Morten ga en fin og utførlig tilbakemelding på alt som var positivt og på ting man evl. kunne forandre.

Også denne gang opplevde vi at Morten er usedvanlig dyktig til å ta hele tilskuerskaren med på sin tankegang.  Slik blir kanskje en del av det man lærte henge i litt lengre?

Takk for nok en fin korrigering!

Heide Corneliussen