Antall besøkende:122564

Korrigering Oktober 2012

Det var 25 frammøtte til korrigering 15. oktober i Lassebakken, med Barbara Vogler.
Mulig at det ikke var mange som hadde malt i sommer, for det var kun 17 bilder til bedømming.

Barbara sier at hun gruer seg litt til å skulle ha «meninger» om rett og galt ved andres bilder,
men at vi må ta meningene med en klype salt. Hun vil veldig gjerne at vi tar til orde,
hvis vi har andre meninger, eller forklaringer.

Barbara har kunnskap om alle sjangere, så en kan stole på at har hun en mening – er den forankret i lærdom.
At en ikke er enig, kan jo bero på egne tanker en har gjort seg under arbeid med et bildet,
eller opplevelser i forbindelse med det.
Hun var sterkt inne på at for eks. LYS var tenktikke følt – ergo en tror, etter hva en har lært,
at slik skal det være, ikke tilpasset det spesifikke bildet og stemningen.

En lærerik og givende korrigering, med en fin blanding av rettledning og samtaler
om løsninger av problemer, ispedd en god humor….

sier Elisabeth