Antall besøkende:123352

Korrigering November 2012


Vi var samlet til korrigering i Lassebakken, mandag 19. november. Hans Normann Dahl skulle bistå oss. Det var 26 frammøtte, men også denne gangen ganske få bilder, 18 stykk.

Som alltid ble det en skjønn forening av korrigering og tilbakeblikk på hendelser i mange kunst fora. Han har stor evne til å forklare hva som kan skje i et bilde – for eksempel med fargene – blir det et samspill – dialog eller rene munnhuggeri? Noe å tenke på, hvis en vil ha fram en historie.

Noe som stadig dukket opp var det kvadratiske maleri – med det største faremoment – at blikket skal bite seg fast i midten.! De som var der hadde klart å styre unna faren.

Nesten uten unntak, kunne han trekke fram en kunstner, med enten like strøk-, fargebruk, motivvalg, malemåte, interessant. Eksempelvis, hadde Svein malt et bilde MED blå ramme (se under) så kom et sitat fra Storm P – «samme hvor stor kunsten er – det er alltid en ramme rundt det».

Inger Marie maler jo helt særegne landskapsbilder, han mente det var som et vindu mot naturen og hvis det hadde hengt på sykehuset, ville det forkortet liggetiden med to døgn!

Kunne skrive sidevis, men de som var der hadde jo glede av å høre gode historier og få nyttig informasjon

sier Elisabeth

som beklager at det tok så lang tid før ord og bilder kom på plass her denne gangen,
men den som venter osv…