Antall besøkende:123352

Korrigering November 2010

Mandag 08. november ble det nok en fin korrigering med Morten Halvorsen.

Det var ca 35 ”tillskuere” mens det var 18 bilder til vurdering. En kan se at det er stor spennvidde i bildene våre,
her er ikke alle over en lest!

Morten hadde også denne kvelden en god ballanse mellom ris og ros, en får god
rettledning – uten å bli ”knust”. Det kom fram gode råd om tangering, at en må passe på
så sammenstillinger overlapper hverandre, heller enn å tangere, en kan ellers få et
flyvende, ustødig, uryddig utrykk.
Morten syntes også at det var godt å se folk i et av bildene – og i den forbindelse var jo
forsamlingen klar for at bakgrunnen jo måtte være ”Jakten på den store kjærligheten”.
Dere kan jo ta en titt på bildene og gjette hvilket det gjalt?

Nok en fin korrigeringskveld med Morten

har Elisabeth blitt fortalt
(med Gerds foto)