Antall besøkende:123352

Korrigering November 2009

Mandag 23. november korrigerte Eva Solheim bildene våre.

Det var veldig god oppsluttning, og det kom 22 bilder til visning.


Det første spørsmålet som dukket opp, og som er tilbakevennende for alle er – når er vi ferdige med et bilde – når skal vi slutte?
Det finnes jo ingen fasit på det, men Eva sa at en kan se - når en på et vis har ”låst” motivet inne,
og viste oss noen tips.

Et av bildene var så nære opp mot at det skulle være grellt, at det nesten ballangserte på kanten,
men på grunn av rolig fargevalg i hovedmotivet, ble det flott.
Det er veldig nyttig å høre om årsak og virknig i bildene som vises.
For eksempel kan et forholdsvis blekt bilde heve seg, ved å bruke røffe strøk.

Det er akkurat samme regler som gjelder for figurativt som for abstrakt. Leke med form og farge – godt for øye – ikke for mange småpunkter. Det lønner seg å snu det abstrakt bildet ofte for å se forhold.
Det som popper opp er som regel styrt av underbevisstheten.

Det var en ting som var gjennomgående i korrigeringen – Eva ville ha inn en tømmerhugger – alle bilder med trær lå tynt ann – minst ett tre skulle hugges!
Det ble enten for paralelle linjer, eller for tett, men en kom jo til enighet under veis.

Ellers hadde Eva rosende ord å si om bildene våre
og vi sier takk for en lærerik og morsom korrigering

Elisabeth