Antall besøkende:123352

Korrigering Mars 2009

Mandag 23. mars var Eva Solheim på plass i Lassebakken, for å korrigere bildene våre.

Det var bra oppslutning, og det kom 24 bilder til korrigering.
Eva legger mye vekt på å snakke om komposisjonen i bildene - også at de balanserer på tvers av fargebruk. Opplevelsen av bildet, for den som ser - kan være god - selv om perspektiv etc. ikke stemmer etter ''boka''.

Hun synes det er veldig bra med bilder som ikke er avsluttet, kan da diskutere hva som kan forbedres, på en annen måte enn om de er ferdige. Når bildene er veldig bra, går hun inn og ''pirker'', - nyttig, en skal jo bestrebe å bli ennå bedre.

Eva sliter litt med følelsen av at det som regel blir litt urettferdig for de som har bildene sine til slutt, de første får mer tid og omtale. Det jevner seg vel ut i lengen, det er jo ikke de samme som er sist hver gang!

Nok en nyttig og hyggelig korrigering

sier
Elisabeth