Antall besøkende:123412

Korrigering Februar 2008

Vi hadde gleden av å ha Stojan Minev til å korrigere bildene våre mandag 25. februar. Nytt denne gang var at medlemmene bare kunne ha med ett bilde hver, dette fordi det etter hvert har blitt for stor mengde bilder å gå gjennom. Det ble så alikevel ca 30 bilder.

Stojan la opp til en noe mer ukonvensjonell gjennomgang enn det vi er vant til. Han satte bl a opp de fleste bildene rundt i rommet, slik at de var 'til vurdering' hele tiden. Han startet med de mer abstrakte bildene, for som han klokelig sa: 'Det gjelder de samme regler for figurativ maling – som for non-figurativ'. Det var mange gode råd å få underveis. Han kunne vise i bildene, om det var rytme og dynamikk tilstede – eller hvordan det kunne bringes fram. Vi kunne også tenke oss en S-form - for å lede seèren innover i bildet.

Han snakket mye om teknikker, spesielt når han kom inn på landskapsmalerier.Det var bare synd vi ikke hadde litt lenger tid, for de bildene som ble korrigert til slutt, fikk kanskje litt rask gjennomgang. Det en jo må tenke på er den felleslærdommen en kan trekke fra hvert enkelt bilde underveis.

Følte selv at jeg hadde stort utbytte av Stojans levende, impulsive gjennomgang

med hilsen Elisabeth