Antall besøkende:123352

Korrigering August 2008

Mandag 18. august kom Morten Halvorsen for å korrigere bildene våre.

Bra frammøte, men ikke så mange bilder. Dette kan vel bero på at ikke så mange har malt i sommer, og følte at de ikke kunne komme med 'gamle synder'. Morten kom også denne gangen med gode råd i sammenheng med gjennomgang av bildene. Et råd noen og hver kan dra nytte av - er at en ikke begynner for forsiktig - heller røft, ikke pusle - så kommer pyntingen til slutt. At en ikke lar alle strøk gå vertikalt- selv på en vertikal flate - eks på et bord. Modernisme gjør seg best i stort format, men er selvfølgelig avhengig av øyne som ser. Dette er råd som er en selvfølge for mange, men kan kanskje være til nytte for noen.

Det manglet heller ikke på munterhet denne kvelden. Hvis en tar en titt på bildene - er det et idyllisk bilde med sauer. Det kom en kommentar fra en av de beskuende - om ikke den mitterste sauen fikk altfor 'liten plass' - hvorpå bildets opphavskvinne sier at det er derfor sauen har tatt på korsett - som en kan forstå er ikke folk redde for å by på seg selv!

Underveis takket Drammen Maleklubbs spreke 90 åring, Erling Engh for blomster fra klubben. Vi hadde også besøk av leder for Høvik Galleri H11 som orienterte litt.

Morten avsluttet, på oppfordring, med å fortelle om tanker rundt Akrylkurset han skal holde for klubben, siden så mange av deltagerene var tilstede.

Nok en nyttig og hyggelig korrigering

med hilsen
Elisabeth