Antall besøkende:122564

Styre og kommiteer 2018 / 19

Leder:                                Dagfinn Rognstad                                1 år igjen av tjenestiden

Nestleder:                          Johan Anton Sandnes                         Valgt for 2 år

Sekretærer:                        Aud Eli Thjømøe                                 1 år igjen av tjenestiden

Kasserer:                           Jasminka Kurtovic                               Valgt for 2 år

Styremedlem:                     Astrid Hope                                         Valgt for 2 år

Styremedlem:                     Marianne Larsen Waaler                     Valgt for 2 år

Varamedlemmer:                Gerd H. Schultz                                  Valgt for 2 år

                                            Eli Hoff                                                Valgt for 2 år

Alle nedenstående er valgt for 1 år:

Regnskapskontroll:            Marion Erichsen                                    

Kontakt Brønnøysund:       Heide Corneliussen                              

Kursansvarlig:                    Gerd H. Schultz

                                           Katerina Dahl

Kaffekomite:                      Styremedlemmene tar hver sin turn på fastlagte dager

Festkomite:                        Gerd H. Schultz, Alma Orucevic, Katerina Dahl, Inger Marie Dalheim, Bjørg Irene                                                     Strømmen

Utstillingskomite:                Heide Corneliussen, Eli Hoff, Johan-Anton Sandnes, Svein Vindheim, Dagfinn                                                         Rognstad              

Hjerte-Poliklinikk:                Helge Waldorff Ruud

Internett hjemmeside:         Dagfinn Rognstad

Facebook:                          Dagfinn Rognstad, Karoline Knigge

Repr. Lassebakken:           Dagfinn Rognstad med styret som vara

Valgkomite:                        Helge Waldorff Ruud, Heide Corneliussen