Antall besøkende:118154

Styre og kommiteer 2017 / 18

Leder:                                Dagfinn Rognstad                                Velges for to år

Sekretærer:                        Marianne Larsen Waaler                       Ikke på valg

                                         Aud Eli Thjømøe                                  Velges for to år

Kasserer:                           Jasminka Kurtovic                                Velges for ett år

Styremedlem:                     Astrid Hope                                         Velges for ett år

Styremedlem:                     Elisabeth Omholt                                 Velges for to år

Varamedlemmer:                Gerd H. Schultz                                     Velges for ett år

                                         Eli Hoff                                                  Ikke på valg

Regnskapskontroll:            Marion Erichsen                                      Velges for ett år

Kontakt Brønnøysund:        Heide Corneliussen                                 Velges for ett år

 

Kursansvarlig:                    Gerd H. Schultz

                                         Elisabeth Omholt

Kaffekomite:                      Styremedlemmene tar hver sin turn på fastlagte dager

Festkomite:                        Gerd H. Schultz,Astrid Hope,  Alma Orucevic

                                         Katerina Dahl,  Inger Marie Dalheim

 

Utstillingskomite:                Dagfinn Rognstad, Elisabeth Omholt               

                                         Svein Vindheim, Heide Corneliussen

                                         Eli Hoff,   Johan-Anton Sandnes

Fløya/Filten:                       Marion Erichsen

Brystdiagn.senter:              Eli Hoff/Heide Corneliussen

Hjerte-Poliklinikk:                Helge Waldorff Ruud

Internett hjemmeside:          Elisabeth Omholt

Facebook:                          Dagfinn Rognstad, Karoline Knigge

Repr. Lassebakken:            Dagfinn Rognstad

Valgkomite:                        Johan-Anton Sandnes,  Helge Waldorff Ruud