Antall besøkende:123352

Retrospektiv Utstilling Bjørn Hauge

 

Bjørn Hauge (97) åpnet 18. juni utstillingen Retrospektiv i Drammen Museum, Lychepaviljongen. Den vil henge til 18. oktober.
Mange fra Drammen Maleklubb var til stede ved åpningen og mange fler vil nok gå dit i tiden fremover. Spesielt når en tenker på hans rolle i klubben, men også for hans figurative, flotte kunst.

Under Selvportrett fra 1993

Mange kom med godord, står kommentar/navn på foto tatt av Heide Corneliussen.

Ordene under er skrevet av Prof. Storm Bjerke. (Kun et lite klipp av helheten)
Kan legge til, at oppstarten av klubben var i 1952.

«Hauge var en av medstifterne i Drammen maleklubb. Det var i utgangspunktet en klubb for både amatører og profesjonelle:
Kåre Øijordet, Ole M. Bakken og Bård Brodersen var medlemmer. Det ble avholdt faste ukentlige samlinger der malere innkalt fra hovedstaden veiledet og orienterte.

Klubben arrangerte fellesturer for maleklubbens medlemmer til Flatdal og til Skorvefjell i Telemark. Vi aner at det såkalte «stabbursmaleriet» sto høyt i kurs i denne gjengen av amatører. Interessant nok finner vi få bilder fra Hauges hånd som har Drammen som sitt motiv. Bakgrunnen ligger nok til dels i at det var den norske landskapsmaleri tradisjon som var det
faste omdreiningspunkt for et flertall av norske malere, enten de var profesjonelle, halvprofesjonelle eller amatører, til langt opp i 1980-årene.

Maleklubben lever fortsatt i beste velgående. Det kan hevdes at billedkunsten til forskjell fra et flertall av de kunstarter som har et nedslag hos et bredere publikum, aldri har klart, eller kanskje heller ikke ønsket å ha en underskog av amatører som samvirker med de profesjonelle. Det finnes i maleriet ingen parallell til hva vi kan finne innen både musikk og og teater, der en
fruktbar krysning av amatørisme og profesjonisme ofte er en forutsetning når det skal oppføres forestillinger de største sentra.
Det har Hauge selv erfart i sitt arbeid med koret. Kanskje kan vi se hans virke i lys av en vilje til å bygge opp under en profesjonell billedkunst, ved å gi den en forankring i et interessert og bredt sammensatt publikum som dyrket kunstarten på hobbybasis.
Når Hauge og hans likesinnede greide å mobiliser en stor gruppe hobbykunstnere, hvorav noen rakk ut over den rene amatørisme, er det et bidrag til å bygge opp en bredere interesse for billedkunst generelt, som har kommet kunstlivet i Drammen til gode frem til i dag.»

 

Anbefaler alle en tur innom Lychepaviljongen
hilsen Elisabeth