Antall besøkende:123411

Reidar Finsrud

Reidar Finsrud

20. mai var styret i Drammen Maleklubb invitert av Nedre Eiker Maleklubb med på et besøk hos Reidar Finsrud i Drøbak. 3 styremedlemmer deltok. Reidar er en velkjent maler, skulptør, filosof, oppfinner, han tar imot elever, holder kurs og har et imponerende galleri og atelier i Drøbak.

 

Vi fikk et interessant foredrag om hans oppvekst og hva som hadde gjort ham til den han er, deretter var det omvisning i galleriet, picnik i hans imponerende have og vi avsluttet med et besøk i Finsrud City, et modellanlegg i skala 1:87 bygget opp omkring et finurlig speilsystem og en masse tekniske installasjoner som drev anlegget, lys og lyd. Se bildet med kirken, den er omgitt av speil og man kan derfor se langt innover i byen. Dette er altså bare en illusjon, ingen deler av anlegget er dypere enn 100cm!

 

Takk til Nedre Eiker Maleklubb for invitasjonen!
Våre medlemmer anbefales et besøk hos Reidar!

 

 

Mvh ...Df