Antall besøkende:123352

Årsmøte 26.2.18.

Referat årsmøte 2018

Mandag  26.  Februar kl 1800 i Lassebakken.

Tilstede:         20 stk inkl. styret

Godkjenning av innkalling og dagsorden

            Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader

Møteleder: Dagfinn Rognstad

Referent:     Aud Eli Thjømøe

Årsberetning:

Marianne Larsen Waaler hadde skrevet årsberetningen for 2017 og leste opp denne. Årsberetningen ble godkjent med to tilføyelser.

Antall styremøter og antall medlemmer.

 Revidert regnskap:

Jasminka Kurtovic la frem revidert regnskap og budsjett for 2018. Det var ingen merknader eller spørsmål til regnskapet.

Det ble godkjent som fremlagt.

 Kontingent :

        Styret foreslår at kontingenten er uendret.

Det var ingen innsigelser på dette, derfor blir kontingenten for 2018 på kr 450.

 Innkomne forslag:

            Det var ingen innkomne forslag.

Valg

Valgkomiteén har bestått av Johan-Anton Sandnes og Helge Waldorf Ruud.

            Valget ble enstemmig vedtatt.

Styrets og komiteénes sammensetning for 2018

Leder:                        Dagfinn Rognstad                                      Ikke på valg

Nestleder:                Johan-Anton Sandnes                               Velges for to år

Sekretærer:             Aud Eli Thjømøe                                        Ikke på valg                        

Kasserer:                  Jasminka Kurtovic                                     Velges for to år                   

Styremedlem.:        Astrid Hope                                                 Velges for to år

Styremedlem:         Marianne Larsen Waaler                         Velges for to år

Varamedllem:         Gerd Helene Schultz                                 Velges for to år                                          

Varamedlem :          Eli Hoff                                                         Velges for to år                                                                         

Regnskapskontroll                    Marion Erichsen

Brønnøysundreg.:                     Heide Corneliussen  

Kursansvarlige:                         Gerd Helene Schultz og Katerina Dahl                                                          Kaffekomité:                             Styret tar hver sin turn på fastlagte dager                   

Festkomité: Alma Orucevic, Gerd Helene Schultz, Katerina Dahl, Inger Marie Dalheim, Bjørg Irene Strømmen

Utstillingskomite: Heide Corneliussen, Eli Hoff, Johan-Anton Sandnes, Svein Vindheim, Dagfinn Rognstad

Hjerte-Poliklinikk: Helge Waldorff Ruud                 

WEB-side:                                                    Dagfinn Rognstad                                        

Facebook:                                                    Dagfinn Rognstad         

Representan i. Lassebakken Grendehus: Dagfinn Rognstad med styret som vararepresentanter

Valgkomite: Helge Waldorff Ruud og Heide Corneliussen

Drammen Maleklubb

v/sekretær

Aud Eli Thjømøe

 

Og så var det deilige smørbrød, kaffe, kake og hyggelig prat!