Antall besøkende:123352

Aktuelt

Årsmøtet avholdt  20. februar - 2017

TIL STEDE: 23 stk inkl. styret.
Møteleder: Elisabeth Omholt,
Referent: Marianne Larsen Waaler

ÅRSBERETNING
Marianne leste opp årsberetningen

REVIDERT REGNSKAP
Jasminka gikk igjennom klubbens driftsoversikt. Det var ingen anmerkninger, og både regnskapet og forslag
til budsjett ble godkjent. Status pr. 1.1.2017 er kr 75.690,56. Skuta lekker ikke lenger, og vi avsluttet året
med kr 3.174,- i overskudd. Vinlotteriet opprettholdes, da dette er årsak til vårt lille overskudd.

Regnskapet er enstemmig godkjent.

KONTINGENT
Kontingenten forblir på kr 450,- pr år i 2017. (med unntak av æresmedlemmer), kontingenten er vår viktigste inntekt.
Vi har 66 medlemmer i klubben i dag og ønsker eventuelle nye medlemmer velkommen.

INNKOMNE FORSLAG
Martha Dahl har sendt inn forslag til styret, om å undersøke muligheten for Drammen Maleklubb til å leie lokaler
i nedlagte Strømsø Skole (ved Holmenbrua). Det nye styret vil ta tak i dette videre. Vi takker Martha Dahl for et
godt initiativ. Dagfinn Rognstad har meldt interesse til kommunen om dette, og forfølger saken videre.

Pga. ny jernbanetrasé og fremtidig tunell, kan Lassebakken bli stengt for utleie en periode i årene fremover.

VALGET ble utført etter gitte regler, resultatet er å finne under fanen for Styre og kommiteer.

Det ble delt ut blomster og vakre ord av Johan-Anton Sandnes til Heide Corneliussen og undertegnede
Elisabeth Omholt for utført arbeid.

Derefter overtok Festkomiteen, som besto av Gerd, Astrid og Eli styringen og serverte oss en herlig suppe
som hadde pirret luktesansen vår under hele møtet. Tror ingen gikk derfra uten oppskrift på Sidsel-suppe.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker, må få takke kommiteen for å ha bistått sterk til å gjøre det til en trivelig kveld.

Vi oppfordrer alle medlemmer som innimellom bruker Norsk Tipping til å registrere Drammen Maleklubb som mottaker av grasrotandel! Vårt organisasjonsnummer er: 998.264.057

P.S.: Til alle medlemmer som har mail: Innbetaling av kontingenten på kr. 450,-- til Drammen Maleklubb,  kontonr 2310.21.49203.
Vær så snill og skriv deres navn – ikke bare konto nr. når dere overfører beløpet. 
Ellers finner Jasminka ikke ut hvem som har betalt. Betalingsfrist 31.3.2017


Årets Julesamling - 2016 er avholdt.

Juleavslutningen ble avholdt mandag 5. desember i Lassebakken.Festkomiteen, som besto av Gerd, Astrid og Eli
hadde virkelig stått på for å gi oss en god opplevelse.
Gløgg føre maten, mens praten gikk. Så kom det to «blonde» svenske tjeier med noen livs-betraktninger, også «blonde»,  
de ønsket oss velkommen til bords.
Her var det overflod av Julemat, den som gikk sulten derfra måtte ha ønske om det.
Vi må ikke glemme den gode karamellpuddingen, uten piper.!

Undertegnede holdt en kort tale, hvor det ble oppfordret til at vi alle skal klappe oss på skuldrene,
det at det er bra å være i Maleklubben – beror på oss ALLE.

Underveis fikk vi høre en fin framstilling av Alma og Jasminka om deres land/historie, med kart og forklaring, veldig givende.

Knut viste sitt flotte Tryptikon, som innvendig viste bildene fra livets gang, pluss hans egen betraktninger.

Etter middagen ble det kaffe, kaker is, gotteri – alt til faget tilhørende. Det ble da utlodning med «årer».
Alle var så kjøpevillige at vi nesten gikk tom, det var mange artige gevinster.
Festen varte nok mye lenger enn de fleste hadde trodd, men i godt selskap,osv.

Tror at jeg på vegne av alle kan takke alle for en trivelig julefest,etter latter og lyd å dømme
sier Elisabeth

 

 

 

 

Årsmøtet - 2016

et var i Lassebakken den 22. februar.
Det var 19 personDer som hadde funnet veien til Årsmøtet. Alle medlemmer har fått Referat
fra møtet i etterkant, men en kort opplysning for de som ikke har "sett den" .

Årsberetning ble opplest, regnskap ble gjennomgått og godkjent.
Kontigent vil stå som tidligere kr. 450,- (med unntak av æresmedlemmer)

Egenandelen på Utstillinger vil øke fra kr 100,- til kr 200,-
Valg.:
Har lagt inn Styrets og komiteenes sammensetning for 2016/-17 på den gjeldene fane.
Egil Larsen fikk en bitteliten hilsen for mange års arbeid i styret som han nå gikk ut av.

Festkommiteen hadde laget en deilig rømmegrøt, som ble servert i etterkant, pluss en
herlig legert grønnsakssuppe, for de som ikke kunne meske seg på grøten.

 

 

Årets Julesamling - 2015 er avholdt. 

Mandag 30. var det dekket til koselig Julebord i Lassebakken.  Det var ca 25 medlemmer tilstede. Festkommiteen
hadde laget det så trivelig for oss - som kunne komme til festdekkede bord.
Tradisjonen tro, startet vi med Julegløgg - Overraskelse var at Festkommiteen underveis hadde dikta sang
for dagen, -  hvis den hadde gått uten en stopp, eller mellodikrøll - hadde det jo ikke vært så skøy, men denne
framkalte jo gapskratt, og hva er bedre enn det..!

Delig Julemat, nok til en hel flokk -den som gikk sulten fra bords, må skylle seg selv.
I etterhånd ble det is og kransekake.
Utloddning følger jo også med - var selv så heldig å vinne Julestjerne rød flott, som synes på fotoet her,
pluss to hvite, så mine vinduer ble fine.

Kjempekoselig at Bjørn Hauge kom og drakk kaffe sammen med oss. Marit Aas tro til med et stev til hans ære,
som han kvitterte med en lang vise - tenk å huske så godt!

Det ble en koselig kveld - det er ikke langt mellom lattersalvene i denne forsamlingen

Hilsner og takk fra Elisabeth

 

 

 Nyhet for alle brukere  i Drammen Maleklubb og Lassebakken
vi går et LYSERE år i møte:
Vi har slitt med et problem - dårlig belysning - dette er nå tilbakelagt -
Drammen Maleklubb, Rosemaleklubben og til dels Grendehuset  har investert
en betydelig sum for  å utbedre dette....gled dere - malere....

 

Utstilling Stunning Pictures, Torget Vest,  August  2014

Lørdag 30. august ble Willy de Bourg sin separat-utstilling åpnet .
Bra besøk ved åpningen. Undertegnede hadde med blomster fra Drammen Maleklubb.

Spennende å se utviklingen, særlig i de ti siste årene.
Vil anbefale å ta en tur å se – åpen som helhet fram til 18. september.

Hilsen  Elisabeth
 
 
Grasrotandelen

Til orientering til de av våre medlemmer som lar "spille-delen" gå til egen klubb.

I 2013 var det tre som lot delen gå til egen klubb - dette innebar en innkomst på kr 700,-
Alle monner drar. Takk....

 

 

  

 

 

 

Sparebank 1 - Gavefondet 2013

Det var stor glede i Drammen Maleklubb, da vi fikk beskjed om at vi var tilgodesett med
kr 5000,00 fra Gavefondet i år. Vi har jo søkt mange instanser, uten respons, men endelig..!!
Heide , Egil og Arlette var tilstede ved tildelingen.

Det blir jo rene eventyret å få bedre male-lys.
Vi leier lokale i Lassebakken Grendehus og er utrolig heldige som har det,
men det er selskapslokale og vi kan ikke fritt sette opp spotter etc.  Med bord-lys som vi bruker, er det veldig ofte vi får
store overraskelser fargemessig ved dagslys.
Kunstnere vi har som Kursledere, blir helt oppgitt over forholdet. Har undersøkt tidligere, men funnet at det blir en stor kostnad.
Vi vil nå finne det som egner seg best både lys-messig
for malingen og som vi kan få opp og ned uten masse jobb.

Vi sier mange takk!!!