Antall besøkende:120424

Aktivitetsplan vår-semesteret 2018

Ved aktiviteter som har påmelding, vil skjema bli hengt opp på infotavle i klubben.
Brev og skriv som kommer til klubben vil også bli hengt opp samme sted.
Vi er i Lassebakken fra kl. 18-21, hvis ikke annet er nevnt:

Januar:

15/1: Korrigering v/Morten Halvorsen                 

29/1: Malekveld m/veileder: Johan Anton         

Februar:

10-11/2: Akvarellkurs m/Aud Rye påmelding til Gerd                          

12/2: Korrigering v/Børge Brekke                           

26/2: Årsmøte                                                                

Mars:

12/3: Malekveld m/veileder Stojan Minev         

26/3: Korrigering m/oss selv                                     

April:

7-8/4: Kurs m/Knut Kråkevik. Påmeldingslister vil bli lagt frem i god tid.                                  

9/4: Korrigering                v/Bjørge Rødfjell                          

23/4: Malekveld m/foto for galleriet + akvarelldemonstrasjon/eksprimentere m/Heide                           

Mai:

7/5: Malekveld m/veileder: Eva Solheim            

27/5 Maling med barna i Museumsparken         

21/5: Utemaling på Gulskogen/Lassebakken v/dårlig vær          

Juni:

4/6: Sommeravslutning                                                              

 

 

Bytte av bilder på Brystdiagnostisk og Hjerteklinikken avtales/varsles av de ansvarlige.